Ausstellung Pfarrhof Bruck 2019
Ausstellung Pfarrhof Bruck 2018
Ausstellung Pfarrhof Bruck 2017
Krippenbau - Kinderkurs 2017
Ausstellung Pfarrhof Bruck 2016
Die Kinderkrippen sind fertig!
Krippenbau-Kinderkurs 2016
Bericht: Kirchenkrippe Taxenbach
Ausstellung Pfarrhof Bruck 2015
Ausstellung Pfarrhof Bruck 2014
Ausstellung Schloss Fischhorn 2013
Krippenbaukurs 2013
Ausstellung Schloss Fischhorn 2012
Ausstellung Schloss Fischhorn 2011
Ausstellung Schloss Fischhorn 2010
Ausstellung Schloss Fischhorn 2009